Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna. Kiedy jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zamierzasz przenieść swoją sprzedaż do internetu lub założyć zupełnie nowy biznes polegający na handlu online? Upewnij się, że znasz wszystkie przepisy dotyczące rejestracji transakcji! Kwestia ujmowana jako „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna” wciąż budzi wiele wątpliwości. Kogo i kiedy dotyczy obowiązek kasy fiskalnej?

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – podstawowe informacje

Kwestia rejestracji transakcji  dokonywanych online wzbudza sporo wątpliwości. Trudno się dziwić, ponieważ przepisy w tej kwestii w ostatnich latach dość dynamicznie się zmieniały. Gdy handel online dopiero raczkował, były znacznie bardziej liberalne. Dziś nie ma jednak znaczenia, czy prowadzona jest sprzedaż stacjonarna, czy sprzedaż internetowa, a kasa fiskalna jest wymagana na takich samych zasadach. Reguluje je rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z 22 grudnia 2021 r.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną – obowiązek kasy fiskalnej pod lupą

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek kasy fiskalnej na niemal każdego sprzedawcę, który oferuje swoje towary bądź usługi osobom fizycznym lub rolnikom ryczałtowym. Od tej zasady obowiązuje jedynie kilka wyjątków. Co jednak istotne, owe wyjątki obowiązują jedynie do 31 grudnia 2023 roku. Już wkrótce obowiązek rejestracji transakcji obejmie zatem znacznie szersze grono przedsiębiorców – także tych prowadzących sprzedaż internetową – a kasa fiskalna stanie się obowiązkowa nawet dla przedsiębiorców, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia.

Jakie są podstawy zwolnienia z obowiązku kasy fiskalnej w 2023 roku?

Obowiązek kasy fiskalnej a wartość sprzedaży

Podstawowym kryterium zwolnienia z obowiązku kasy fiskalnej jest obecnie wartość sprzedaży dokonanej w danym roku podatkowym. Nie trzeba mieć kasy fiskalnej, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 20 000 zł rocznie (1667 zł miesięcznie). W praktyce jest to więc przywilej przysługujący jedynie najdrobniejszym, początkującym przedsiębiorcom. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej podczas trwania roku podatkowego maksymalna wartość sprzedaży zostaje proporcjonalnie pomniejszona.

Należy również zaznaczyć, że przy obliczaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się podatku VAT. Nie dolicza się do niej także kwot uzyskanych przez przedsiębiorcę z tytułu sprzedaży nieruchomości, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Sprzedaż pewnych kategorii produktów wymaga jednak rejestracji na kasie bez względu na ich wartość. Są to m.in. części do silników, komputerów i wyrobów elektronicznych, sprzęt fotograficzny, zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych, dostawa gazu płynnego, naprawa pojazdów silnikowych, świadczenie usług prawniczych, fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

W przypadku przekroczenia wymienionego wyżej limitu należy wprowadzić rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w ciągu dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym wartość sprzedaży przekroczyła limit.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a rodzaj działalności

Wymienione wyżej Rozporządzenie wskazuje również na 33 typy działalności gospodarczej, które są zwolnione z obowiązku kasy fiskalnej. W tym przypadku co najmniej 80% całkowitej wartości sprzedaży musi pochodzić z działalności objętej zwolnieniem. Na tej podstawie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej mogą być zwolnione przede wszystkim firmy usługowe. Lista obejmuje bowiem m.in.:

  • usługi związane z rolnictwem i hodowlą zwierząt,
  • usługi związane z szeroko rozumianą gospodarką odpadami,
  • usługami związane z lądowym, miejskim transportem pasażerskim
  • usługi pocztowe i kurierskie.

Pełną listę zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – podsumowanie

Czy prowadząc sprzedaż internetową, musisz mieć kasę fiskalną? W zdecydowanej większości przypadków – tak. Zwolnienie z tego obowiązku przysługuje bowiem tylko najdrobniejszym przedsiębiorcom (sprzedającym za kwotę niższą niż 1667 zł miesięcznie) oraz firmom prowadzącym jeden z 33 typów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z 22 grudnia 2021 r. Ze zwolnień z obowiązku kasy fiskalnej można jednak korzystać maksymalnie do końca 2023 roku.