Wszystko co należy wiedzieć o PIT 28

PIT o numerze 28 to jedna z deklaracji podatkowych, która już od wielu lat znajduje się w obiegu. Jednak wraz z nadejściem roku 2023, zmienią się niektóre rzeczy, które odnoszą się do sposobu rozliczania tej deklaracji PIT. O co dokładnie chodzi? Oto kilka niezbędnych informacji dla osób, które w ten sposób rozliczać się będą z przychodów ewidencjonowanych.

Deklaracja od przychodów ewidencjonowanych opodatkowanych w formie ryczałtu

Całkiem możliwe, że teraz wiele osób przyzna, że udanie się do urzędu skarbowego nie kojarzy się im z niczym przyjemnym. Po pierwsze – często wiąże się to z pieniędzmi, które urzędowi trzeba oddać. Po drugie – w tych wszystkich wyliczeniach można się pogubić.

Warto więc na samym początku przypomnieć dla kogo jest PIT 28. Jest to deklaracja o wysokości uzyskanego przychodu dla osób, które uzyskują przychód z:

 • z tytułu najmu, dzierżawy, pod najmu i dzierżawy,
 • z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, pod warunkiem, że pochodzą z własnych upraw i chowu i są opodatkowane ryczałtem.

Taka forma deklaracji podatkowej dedykowana jest również dla tych osób, które występują jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej.

PIT 28 i 28s

Warto wiedzieć, że w urzędzie skarbowym można spotkać się z dwoma rodzajami deklaracji – 28 i 28s. Czym one się różnią?

Oto deklaracja 28, która dedykowana jest dla tych wszystkich osób, które samodzielnie się rozliczają, np, z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeznanie PIT 28s składane jest po śmierci przedsiębiorcy, który bazował na tej formie opodatkowania ryczałtem.

Przy okazji warto wspomnieć, że można zdecydować się na jedną z dwóch form rozliczenia. Pierwsza – osobista wizyta w urzędzie z odręcznie sporządzoną deklaracją. Druga – rozliczenie online. PIT 28 online pozwala na załatwienie sprawy bez konieczności odwiedzania urzędu skarbowego.

Internetowe złożenie zeznania PIT

Coraz większa liczba osób korzysta z możliwości złożenia deklaracji online. Dzięki temu można rozliczyć się z wysokości osiągniętego dochodu. Niezależnie od tego, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie ma jednak ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tej formy rozliczenia mogą korzystać tak naprawdę wszyscy. Można się w ten sposób rozliczyć na zasadach ogólnych. Nikt nie będzie miał z tym problemu.

Najlepiej jednak dokonać tego przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wysyłając dokument do urzędu, nie można zapomnieć o jednej rzeczy. Należy sprawdzić, czy na skrzynkę e-mail przyszło urzędowe poświadczenie odbioru. Dzięki temu będzie można być pewnym tego, że dokument m.in. o wysokości dokonanych odliczeń znalazł się w dedykowanym miejscu.

Wiele osób, które rozliczają się z przychodów ewidencjonowanych, chcą poznać kwotę należnego ryczałtu. Aby nieco ułatwić sobie działanie, w wyszukiwarkę warto wpisać „kalkulator ryczałt„. Jest to bezpłatne narzędzie, które pomoże obliczyć ryczałt.

Do kiedy można składać deklarację PIT?

Nie można zapomnieć o tym, że o przychodach podatnika trzeba informować w odpowiednim terminie. Tzn. deklarację zawsze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie. Urząd skarbowy oczekuje na wszystkie deklarację 28 w terminie od od 15 lutego do 2 maja 2023. W kolejnych latach warto upewnić się osobiście, jakie będą to terminy. Tak, aby nie zapomnieć o złożeniu informacji o dochodach podlegających łącznemu opodatkowaniu. Urzędy lubią przypominać się spóźnialskim pod postacią mandatów finansowych.

Skoro już mowa o terminach, to nie można zapomnieć o tym, że należny podatek trzeba będzie uiścić do 2 maja 2023 roku. Można to uczynić przy wykorzystaniu mikrorachunków.

Z przychodów opodatkowanych, jak również innych, o podobnym charakterze i nie tylko, każdy powinien rozliczać się na czas. Każda osoba pełnoletnia, wykonująca jakąkolwiek formę pracy, powinna pamiętać, że zeznanie podatkowe PIT, musi złożyć raz do roku. Dokładnie, w pierwszej połowie nowego roku.

Ulgi podatkowe dla PIT-28

Podatnicy rozliczający przychód za pomocą deklaracji PIT-28 na pewno będą ciekawi tego, czy należą im się jakieś ulgi. Warto więc je dokładnie opisać, aby mieć ich świadomość. Na tej liście znaleźć można:

 • odliczenia od darowizny,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgi internetowe,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • odliczenie wpłat na IKZE,
 • składki ZUS,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • odliczenie straty podatkowej,
 • ulgę odsetkową.

Są to ulgi, które są należne od podstawy opodatkowania. Należy również wspomnieć o ulgach, które są należne od samego podatku. Mowa tutaj dokładnie o:

 • uldze abolicyjnej,
 • uldze aktywizacyjnej,
 • odliczeniu składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Załączniki do zeznania podatkowego

W przypadku formularza 28 nie brakuje dodatków. O jakich dokładnie dodatkach mowa? Oto:

 • PIT 28/B – to właśnie w tym dokumencie umieszcza się dochody ze spółki cywilnej lub jawnej,
 • PIT/O – dedykowany na ulgi i odliczenia,
 • PIT/D – odliczenia na zasadzie praw nabytych, czyli ulga odsetkowa,
 • PIT-2K – dozwolona tylko wtedy, jeżeli ktoś po raz pierwszy rozlicza ulgę odsetkową,
 • PIT-WZR – ulga za złe długi, czyli wierzytelności i zobowiązania, które wpływają na wysokość podstawy opodatkowania.